Just another WordPress.com site

Hornborga

Årets tur til tranedansen ved Hornborgasjøen forige uke, ble litt annerledes enn forventet. På grunn av sen vår var det veldig få traner i forhold til tidligere år.

This years trip to Lake Hornborga in Sweden last week, turned out a bit different because of the late spring in Europe. There were very few  cranes compared to the past years.

IMGP0945 Hornborgasjøen sett fra utloppet. Vanligvis er sjøen isfri på denne tiden av året.

Lake Hornborga seen from the west bank. Usually the lake is not frozen this time of the year.

 

IMGP1005 Trane. Crane. Grus grus.

 

 

IMGP1107

Sangsvaner. Whooper swan. Cygnus Cygnus.

 

 

IMGP1115

Foring av fugler. Ca ett tonn bygg blir kjørt ut i døgnet. 

Bird feeding. About one ton of barley is brought out to the birds every day.

 

 

IMGP1118

Traner på en frossen innsjø.

Cranes on a frozen lake.

 

 

 

IMGP1123

Kassene på bildet er fotoskjul som kan leies. Jeg tilbrakte nesten ett døgn i en. Mellom fem om morgenen og ni om kvelden var det  ikke lov til å forlate skjulet som er på ca 2,5 meter langt, litt over en meter bred og max 1,5 meter høyt. 

The boxes in the photo is hide- outs for rent. I spent almost 24 hours in one. Betveen five in the morning and nine in the evening we were not allowed to leave the hide -outs that was about 2,5 metre long, one metre wide and 1,5 metre high.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s