Just another WordPress.com site

Beavers and ducks

Våren kommer sakte men usikkert til Rauland også. Isen holder på å gå på Tansvatnet og i Podden, mange trekkfugler er kommet og beveren er oppstått.

Spring comes slowly and hesitant to Rauland. The ice is breaking up on Lake Tansvatnet and a lot of migrating birds has arrived and the beaver is awake.

En bever går over isen på Tansvatnet i morges. A beaver crosses the ice on Lake Tansvatnet this morning.

Bever i elva Liåi. Beaver in the river Liåi.

Et par Krikkender i Bukta Podden. Anas Crecca. Common Teal in the bay Podden.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s