Just another WordPress.com site

Olas egg

 Bachelorstudent Ola Svensson sitt eksamensprosjekt. Skap i tre og håndsmidd aluminium. Ola er fra Sverige og  har tatt bachelor eksamen i folkekunst ved høgskolen i Telemark Institutt for folkekultur på Rauland. I tillegg til skapet lagde han også en barnepulk i samme teknikk. Han fikk selvsagt en A på prosjektet.

Bachelor student Ola Svensson`s exam project. Cupboard in tree and hand forged aluminium. Ola comes from Sweden and has graduated as a bachelor in folk art by Telemark university college in Rauland. He also made a  pulk/sledge in the same technique. Of course he got an A.

 

 

 Ola Svensson (til venstre/to the left)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s